Keep Calm and say "Cheese"

Kent School - Foto-uitje met Fotogroep Lumière - April 2018 

De voormalige Kent School is, na jaren gesloten te zijn geweest, weer toegankelijk. Het betreft een klooster uit 1909.  In 1939 werd het klooster gebruikt als opvanghuis voor kinderen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt waren. Medio 1952 zijn de gebouwen ingericht als militair hospitaal en jaren later weer herbestemd tot een school voor 1400 kinderen, waarvan er 270 in het internaat verbleven. In 1992 werd het gebouw gesloten en raakte sindsdien in verval. Ons bezoek was niet illegaal, maar met toestemming van de eigenaar. Bij aanvang werden we kort toegesproken en de ‘huisregels’ werden duidelijk gemaakt. Daarna mochten we zelfstandig het terrein en de gebouwen verkennen.