Keep Calm and say "Cheese"

De Kornsche Boezem

De Kornsche Boezem is een natuurgebied bij het buurtschap Korn ten noorden van Dussen (Gemeente Altena). Oorspronkelijk betrof het een boezemgebied dat regelmatig overstroomde en waarvan de Gantel het water afvoerde. In 1930 werd het nog gebruikt als wei- en hooiland, waarna er griendhout werd geplant. In 1963 kwam een einde aan het gebruik als boezemgebied en trad een sterke verlaging van het grondwaterpeil op, wat verruiging in de hand werkte. Enkele hooilanden en het bos bleven bestaan. Er staan bijzondere bloemen en planten. Van de vogels kunnen bosuil, torenvalk, nachtegaal en gekraagde roodstaart worden genoemd. Naast het natuurgebied bevindt zich de Noordeveldse Molen, een poldermolen van het type wipmolen uit 1795.