Keep Calm and say "Cheese"

Genk C-mine - tijdens één van mijn camperreisjes - Mei 2015

C-Mine is de naam voor een ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn in Genk. De naam is gekozen via een wedstrijd. De C staat voor creativiteit. Een deel van de mijngebouwen en -installaties is behouden gebleven en heeft monumentenstatus. De gebouwen dateren uit de periode 1912-1925. Erachter liggen twee schachtblokken, één uit 1916 (de oudste van Limburg) en één uit 1963, de laatste ooit gebouwd. Het machinegebouw en de elektriciteitscentrale van de mijn zijn te bezichtigen.