Keep Calm and say "Cheese"

De Groesplaat

De Groesplaat is een nieuw natuurgebied in de uiterwaarden tussen Woudrichem en Sleeuwijk. Het is een grotendeels open uiterwaard. In de evenwijdig aan de rivier lopende nevengeul is moerasvegetatie aanwezig, welke geleidelijk overgaat in vochtige tot droge graslanden en ruigtes. In de brede geul, de Oudendijkse Geul genaamd, is een belangrijke paaiplaats ontstaan voor vissen en een foerageerplaats voor grote viseters zoals aalscholver en visarend. De Geul ligt in het verlengde van een natuurlijke kreek die in rechtstreekse verbinding staat met de Merwede. 

De 2 bovenstaande foto's zijn van het hoog water in januari 2018. De Groesplaat stond toen grotendeels onder water. 


 

Hieronder 2 foto's die ik heb gemaakt op De Groesplaat op 5 december 2016. Er zouden 's-avonds nèt na zonsondergang "parelmoerwolken" te zien zijn. Of die wolken op mijn foto's te zien zijn ... ik denk het niet, maar het was wel een fantastisch kleurrijke avondhemel!  Maak jouw eigen website met JouwWeb